VI SEES TIL VÅRT STØRSTE MOTORSHOW

NOEN SINNE I VALDRES STORHALL 
29. og 30. APRIL 2023

DET ER FORTSATT NOEN LEDIGE PLASSER!


ØNSKER DU Å STILLE UT DITT KJØRETØY ELLER VISE FRAM DIN BEDRIFT?

VALDRES MOTORSHOW UTVIDER TILBUDET


I FLERE ÅR HAR VALDRES MOTORSHOW BLITT ARRANGERT I VALDRES STOHALL. FLERE TUSEN HAR FÅTT GLEDEN AV Å SE HVA LOKALE OG NASJONALE UTSTILLERE HAR Å VISE FRAM. I ÅR SETTER DE TO STREKER UNDER SHOW OG INVITERER TIL EN STOR KONSERT MED ROTLAUS OG STRANDINGARNA I TILEGG.