BEDRIFT/STAND


I ÅR SOM I FJOR ER DET ÅPENT FOR BEDRIFTER TIL Å MELDE SEG PÅ  VALDRES MOTORSHOW.
KOMITEEN TAR NÅ I MOT SØKNADER OG VURDERER FORTLØPENDE. 
Vi gjør en vurdering av alle bedrifter/stand/messeplasser slik at vi får størst mulig variasjon på den lille plassen vi har samt sikrer at ikke alle bedriftene "går hverandre i næringa". Dette gagner alle parter. 

I ÅR ØNSKER VI Å TILBY FASTE STØRRELSER FOR ET BEDRE LAYOUT PÅ ARRANGEMENTET: 

Messeplass A: 20x10 meter 
Messeplass B: 10x5 meter
Messeplass C: 5x5 meter 
Messeplass D: 6x3 meter 
Messeplass F: 3x3 meter 
+ ønsker om utendørs stander (størrelse etter ønske og dialog med oss)

Ved innvilget plass følger betaling for messeplass.
Taksten er som i fjor 125,- pr kv/m.

På epost ønsker vi følgende: 

Navn på bedrift eller enhet
Kontaktperson 
Ønsket størrelse
En kort forklaring på hva du vil stille ut

Passer ingen av de faste størrelsene dere så er det ingen ting i veien for å ønske seg andre størrelser. Dette må bare til vurdering i plankartet. 


SEND OSS EN EPOST MED OVERSKYTENDE INFORMASJON TILpost@valdresmotorshow.no